fbpx

Levendula Lilla

Betegjogi tájékoztató, letölthető melléklettel

A betegjogi tájékoztató

A betegjogi tájékoztató tájékoztató egyik célja, hogy képet adjon arról, hogy az egészségügyi ellátással kapcsolatban milyen jogosultságok illetik meg, illetve milyen kötelezettségek terhelik a betegeket.

Mindemellett célkitűzése annak átfogó, rövid bemutatása is, hogy a jogosultságok megsértése esetén milyen jogvédelmi és igényérvényesítési lehetőségek állnak a jogkeresők rendelkezésére jelenleg Magyarországon.

A letölthető betegjogi tájékoztatót köszönjük Dr. Zákány Juditnak

Mit érdemes tudni a mellékletről?

A betegjogi tájékoztató célkitűzése annak átfogó, rövid bemutatása is, hogy a jogosultságok megsértése esetén milyen jogvédelmi és igényérvényesítési lehetőségek állnak a jogkeresők rendelkezésére jelenleg Magyarországon.

MILYEN JOGOK ILLETIK MEG A BETEGET AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL
KAPCSOLATBAN?
Egészségügyi ellátáshoz való jog
Emberi méltósághoz való jog
Kapcsolattartás joga
Gyógyintézet elhagyásának joga
Tájékoztatáshoz való jog
Önrendelkezési jog
Ellátás visszautasításának joga
Egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való jog
Orvosi titoktartáshoz való jog

MILYEN KÖTELEZETTSÉGEK TERHELIK A BETEGET AZ EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATBAN?

Jogszabályok és a működési rend tiszteletben tartása
Együttműködési kötelezettség
Díjfizetési kötelezettség
Mások jogainak tiszteletben tartása

MILYEN JOGVÉDELMI ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK ÁLLNAK
RENDELKEZÉSRE A BETEGJOGOK MEGSÉRTÉSE ESETÉN?

Betegjogi képviselő
Panasztétel az egészségügyi szolgáltatónál, illetve a fenntartójánál

Panasztétel az egészségügyi államigazgatási szervnél
Panasztétel az etikai bizottságnál
Ombudsmanhoz fordulás lehetősége
Egészségügyi közvetítői eljárás igénybe vétele
Békéltető testületi eljárás igénybe vétele
Polgári peres eljárás kezdeményezése, egyezség a perben és peren kívül
Közjegyző előtti egyezségkötés lehetősége

A betegjogi tájékoztató anyagot összeállította:

Dr. Zákány Judit PhD
Debreceni Egyetem
Állam-és Jogtudományi Kar

Facebook oldalam, ahol követhetsz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.