fbpx

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szerződő Felek

I.1. A Szolgáltató

Név: Heim Tímea Szilvia egyéni vállalkozó

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Akácfa utca 30.

Adószám: 5972126-1-33

Nyilvántartási szám: 54156445

Kapcsolattartó: Heim Tímea Szilvia

Telefonszám: +36203467350

A Szolgáltatók jelen Általános szerződési Feltételeket együttesen bocsájtották ki, és jelen dokumentumban foglalt jogok és kötelezettségek a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséről kiállított számla kibocsájtóját illetik, illetve terhelik. (a továbbiakban együtt : Szolgáltató)

E-mail: levendula.lilla.tanacsadas@gmail.com

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal címe: www.levendula-lilla.net

I.2. Az Ügyfelek

Ügyfélnek minősül, aki a www.levendula-lilla.net weboldal (a továbbiakban: Weboldal) bármely szolgáltatását igénybe veszi, arra előfizet, vagy a Weboldalra feltöltött ismeretanyagokból vásárol.

A Weboldal szolgáltatásait azok az Ügyfelek vehetik igénybe, akik elfogadják jelen Általános Szerződési Feltételeinket. Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni a Weboldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában Ügyfél az a természetes személy, aki a Weboldal valamely szolgáltatását – saját nevében, vagy valamely szervezet képviseletében – igénybe veszi. Az Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében cselekvőképessége fennáll.

A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele ráutaló magatartással történik. Az igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, későbbiekben nem kereshetőek vissza, magatartási kódexre nem utalnak. A Weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

I.3. Főbb fogalom meghatározások

 • Távollevők között kötött szerződés: olyan Fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (a továbbiakban: vásárló).
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

II. Általános tudnivalók.

II.1. Az ÁSZF célja, módosítása, hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a www.levendula-lilla.net Weboldalra terjed ki. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Weboldal szolgáltatásaival, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató, és az Ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Weboldal szolgáltatásaival összefüggő lényeges körülményeket.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Ügyfél között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A Weboldal valamely szolgáltatását igénybe vevő Ügyfél ráutaló magatartásával elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 2013.évi V. törvényben, a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szjt.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Weboldal szolgáltatásait biztosítja, vagy az Általános Szerződési Feltételeket módosítja. Jelen Általános Szerződési Feltételek közzétételének, és egyben hatályba lépésének napja: 2023. február . napja.

II.2. A szerződés tárgya:

A szerződés tárgya a Weboldalon található valamennyi szolgáltatás, amelyet az Ügyfelek díj megfizetése ellenében igénybe vesznek, vagy megvásárolnak. A szerződés nyelve a magyar. A megrendelés rögzítésével az Ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatás feltételeit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el. A Szolgáltató biztosítja az Ügyfelek számára a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételére-, valamint az ott található előfizetéses- és egyéb szolgáltatások megvásárlására szolgáló online felületet.

II.3. Termékkínálat meghatározása:

A Szolgáltató a Weboldalon segítő beszélgetés, pszichológiai tanácsadás, mediáció, gyógytorna és gyógypedagógia, egészségügyi mentális hálózat témakörében online megrendelhető tudásanyagokat, személyesen és online elérhető tanfolyamokat és előfizetéses szolgáltatásokat tesz közzé.

A személyesen elérhető szolgáltatások igénybevételére a honlapon elérhető online naptár segítségével lehet időpontot foglalni, továbbá a szolgáltatás ellenértékét megfizetni, az itt rögzített feltételekkel.

II.3.1. A webshopon keresztül megvásárolható termékek

 • online tanácsadás
 • segítő beszélgetés
 • és egyéb a honlapon szereplő termékek és szolgáltatások.

Ezek leírása a www.levendula-lilla.net Weboldalon találhatóak.

II.4. Személyes adatok:

Az Ügyfelek személyes adatainak felhasználása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) hatályos szabályozásának értelmében történik. A Szolgáltató az ügyfelek adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Weboldal egyes funkcióinak használata során az Ügyfeleknek néhány személyes adatát meg kell adnia a Szolgáltató részére. A bekért adatokat a Szolgáltató rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a Weboldal megfelelő használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek.

A Szolgáltató az Ügyfelek adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az Infotv. -nek megfelelően jár el, és az adatokat csak a Weboldal által nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében szükséges ideig tartja nyilván (legfeljebb 30 napig a szolgáltatás igénybevételét követően).

Egészségügyi adatokat nem kérünk és nem tartunk nyilván.

A beszélgetéseket nem rögzítjük, és az ügyfél általi rögzítést is megtiltjuk. Ez alól kivételt képez, ha mind a Szolgáltató, mind az Ügyfél ehhez írásban egybehangzóan hozzájárul.

A Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési elvek, és részletes szabályok Szolgáltató által közzétett Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, mely a www.levendula-lilla.net/adatkezelesi_tajekoztato Weboldalon érhető el.

III. A megrendelés folyamata

Az Felhasználó a webshopban feltüntetett termékeket és szolgáltatásokat az alábbiak szerint rendelheti meg:

 • Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
 • Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „megtekint” ikonra kattintva.
 • Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

 • Bankkártyás fizetés Borion rendszeren keresztül
 • Személyesen készpénzben

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Az ügyfél a webshopon keresztül megrendelhető szolgáltatást az oldal fejlécében található menü segítségével tudja kiválasztani a „Segítő beszélgetés online” gombra kattintva. Itt részletes leírás található a szolgáltatásról. A „JELENTKEZEM” gombra kattintva a kosár oldalon egy összesítést találunk a kosárba helyezett termékekről. Ezt követően választhatjuk a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” opciót, mellyel további termékeket helyezhetünk virtuális kosarunkba. A „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” lehetőséget választva meg kell adni a számlázási adatokat, melyek a következőek: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, mely utóbbi esetében a céges számlázás opcionálisan kiválasztható. Fizetés előtt be kell jelölni az „Elolvastam, és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat” nyilatkozat előtt lévő négyzetet.

A fizetéshez meg kell adni bankkártyája számát, az azon szereplő nevet, a kártya lejárati idejét (hónap/év), és a háromjegyű érvényesítő kódot. A „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva indítható el a fizetés, és véglegesíthető a megrendelés.

A fizetést követően a vásárló e-mailben kapja meg a számlát, és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai információkat.

 • Jelentkezés az online tanácsadás igénybevételére

Az ügyfél a webshopon keresztül megrendelhető szolgáltatást az oldal fejlécében található menü segítségével tudja kiválasztani az „online tanácsadás” gombra kattintva. A kiválasztott oldalon részletes leírás található a szolgáltatásról. A CSATLAKOZOM  gombra kattintva a kosár oldalon egy összesítést találunk a kosárba helyezett termékekről. Ezt követően választhatjuk a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” opciót, mellyel további termékeket helyezhetünk virtuális kosarunkba. A „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” lehetőséget választva meg kell adni a számlázási adatokat, melyek a következőek: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, mely utóbbi esetében a céges számlázás opcionálisan kiválasztható. Fizetés előtt be kell jelölni az „Elolvastam, és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat” nyilatkozat előtt lévő négyzetet, majd ezt követően átirányításra kerül a díjfizetési tranzakciót lebonyolító szolgáltató (Barion Payment Zrt. vagy Paypal) oldalára. Ez a rendszer a tranzakciót követően azonnal visszaigazolást küld Szolgáltató részére, hogy sikeres volt-e a fizetés vagy nem, ezt a választ az oldal automatikusan feldolgozza. Amennyiben a tranzakció sikeres volt, az elektronikus számla azonnal elkészül, ezt a Felhasználó a foglalás utáni visszajelzéssel egyidejűleg pdf formátumban, e-mailben kapja meg. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a díjfizetési tranzakciót lebonyolító szolgáltató oldala által kezelt adatok tekintetében az adott  szolgáltató és az adott weboldal Általános Szerződési Feltételei, és adatkezelési szabályzata, rendelkezései az irányadóak.

Ezután a szolgáltatás eléréséhez az erre szolgáló felületen regisztrálni kell, felhasználónév, jelszó, e-mail cím, vezetéknév, és keresztnév megadásával. A regisztrációt követően a vásárló be tud lépni előfizetése felületére, melyen valamennyi, az előfizetéséhez tartozó szolgáltatás elérhető.

A szolgáltatások lemondása, elállás a szerződéstől

Valamennyi szolgáltatás lemondható az Ügyfél részéről.

Amennyiben a lemondás legkésőbb 3 nappal megelőzi  az online naptárban lefoglalt-, vagy telefonon, illetve személyesen egyeztetett időpontot, úgy a lemondott szolgáltatás árát a szolgáltató visszafizeti a megadott számlaszámra.

A 3 napon belül történő lemondásoknál az Ügyfél 2 nappal a lefoglalt időpont előtt díjmentesen választhat másik, szabad időpontot a lemondott helyett. E lehetőség feltétele, hogy legkésőbb 2 héten  belülre foglalható át a lemondott alkalom.

A 2 napon belül lemondott időpontok ellenértékét nem térítjük vissza.

A digitálisan letöltött termékeket nem vásároljuk vissza.

Az ingyenes, kizárólag a postaköltség megtérítésével, illetve az előállítási költség és postaköltséggel  megvásárolható termékeket nem vásároljuk vissza.

IV. A megrendelt szolgáltatás fizetésének módja, és a megrendelések feldolgozása

A szolgáltatások díja a Weboldalon kerül meghatározásra az adott kurzus, tanácsadás, letölthető digitális anyagok, vagy egyéb szolgáltatás tematikájával és egyéb feltételeivel együtt.

VI.1. Lehetséges fizetési módok:

 • Személyesen: készpénzes és bankkártyás fizetés egyaránt lehetséges.
 • Online fizetés a Barion rendszeren keresztül történhet.
  • Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  • Paypal: A vásárló, Online a PayPal rendszerén keresztül is fizetheti a terméket.

A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A számlát is tartalmazó, megrendelést megerősítő elektronikus levelet a Barion- vagy személyes fizetéssel egyidejűleg juttatjuk el a vásárló által megadott e-mail címre. A bankkártyás fizetés során meg kell adni annak a bankkártyának az adatait (kártyaszám, lejárat év/hónap, név, biztonsági kód) amelyhez rendelt bankszámláról a fizetés történik.

IV.2. A megrendelések feldolgozása, és a szolgáltatások igénybevétele

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

IV.3. Díjjóváírási/Fizetési visszaigazolás

A felek között a Szolgáltatás megvásárlására és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a díj jóváírását tartalmazó e-mail kiküldésének napján jön létre. A sikeres fizetést követően a díjjóváírást visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg az Ügyfélhez, melyben az elektronikus számla is megtalálható.

V. Vételár/Szolgáltatási díj

A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely Alanyi Adó Mentes összeg és egyben a bruttó vételár.

A Weboldalról megrendelhető Szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

 VI. A szolgáltatás teljesítésének megtagadása/visszautasítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt – megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás-nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti (Stripe rendszerén keresztül az Ügyfél vásárláskor használt bankkártyájára visszatérítést kezdeményez, illetve a banki átutalás esetén az átutaláshoz használt bankszámlájára visszautalja az összeget) az Ügyfélnek.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatni. Ebben az esetben a Megrendelő választása szerint a Szolgáltató felajánlhat másik időpontot a megrendelt szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan, vagy a Megrendelő kérheti az általa fizetett összeg haladéktalan, de legkésőbb az értesítést követő 14 napon belüli visszatérítését.

VII. Felelősség:

A Szolgáltató a Tudásanyagokat elsősorban a szolgáltatás adatlapján meghatározott célcsoport számára fejleszti. A Szolgáltatások tartalmai a Szolgáltató előzetes, nem reprezentatív felmérése alapján kerülnek kifejlesztésre. A Tudásanyagok nem adnak semmilyen iskolai végzettséget. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra nézve, hogy az általa kínált Tudásanyagok/Szolgáltatások megvalósítása az Ügyfél részéről sikeresen megtörténik, és arra nézve sem, hogy az – sikeres megvalósítás esetén – önmagában elegendő a megrendelt online kurzus által szándékolt célok eléréséhez, tekintve, hogy azt sok, a Szolgáltatótól és a szolgáltatástól független körülmény befolyásolja.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót továbbá nem terheli felelősség az abból adódó károkért, hogy az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat az Ügyfeleket, akik rendszeresen nem tartják be jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, vagy más módon kárt okoznak a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi az ügyfelek részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve ügyfél tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Weboldalon küldött rendeléssel minden ügyfél kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja, valamint cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó ok vele szemben nem áll fent. Weboldalunkon csak a felsorolt fizetési módok közül lehet választani. Az ettől eltérő megrendelés ellenértékének kifizetéséért Weboldalunk nem vállal felelősséget.

VIII. Elállási jog

 Amennyiben a webshopban hiba, vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Nem illeti meg az elállási jog a szolgáltatás igénybevevőjét letöltött digitális termék esetén.

VIII.1. Az elállási jog gyakorlása általában

A 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján a Fogyasztóként eljáró vásárló (lásd: I.3. pont) az üzlethelyiségen kívül kötött, és távollévők között létrejött szerződéstől a terméknek Fogyasztó, vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó, mint vásárló (Jelen fejezetben a továbbiakban: Fogyasztó) ezt a jogát a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta használatával, vagy egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Fogyasztó nyilatkozatát postai úton a 2330 Dunaharaszti, Iparos utca 2. címre, vagy elektronikus úton az titkarsag@levendula-lilla.net címre küldheti el.

VIII.2. A www.levendula-lilla.net webshopon keresztül forgalmazott termékekre vonatkozó elállási jog

A www.levendula-lilla.net webshopban forgalmazott valamennyi termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalomnak tekinthető, ezért a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m.) pontja alapján a Fogyasztó elveszíti elállási jogát, amennyiben a vállalkozás a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó ezzel egyidejűleg nyilatkozott arról, hogy elállási jogának elvesztését tudomásul vette.

Ennek alapján, amennyiben a Szolgáltató, mint vállalkozás a vásárlás napjától számított 14 napon belül a szolgáltatás nyújtását megkezdi, ebben az esetben a Fogyasztó a rendelés véglegesítésével egyben kifejezett hozzájárulását is adja a teljesítés megkezdéséhez, amely az elállási jog elvesztésének tudomásulvételét is jelenti. A Fogyasztót ilyen esetben elállási jog nem illeti meg.

Egyes szolgáltatások esetén Szolgáltató egyszeri regisztrációs díjat számíthat fel, mely nem tartozik a Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének körébe. (Például: csoportfoglalkoások, képzések, gyermekmegőrzés)

VIII.3. A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

VIII.4. A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

VIII.5. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 22.§-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IX. A szellemi tulajdon védelme

A www.levendula-lilla.net mint Weboldal, és az e Weboldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, és az Szjt. hatálya alá tartoznak. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalról és azok adatbázisaiból bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Domain-neveire.

Tilos a Weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata,

amellyel a Weboldalak vagy azok bármely része módosítható, vagy indexelhető.

X. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél, mint fogyasztó (a továbbiakban e rész alkalmazásában: fogyasztó) a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Heim Tímea Szilvia egyéni vállalkozó

Székhely: 2330 Duanharaszti, Akácfa utca 30.

E-mail: titkarsag@levendula-lilla.net 

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru, fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban-érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

1. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz:

 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071    Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

2. Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

A Szolgáltatót, mint vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

X.1. Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Kelt Dunaharaszti, 2023. február  . napján.